РАЗНООБРАЗНИ УСЛУГИ
ОБХВАТ

Ние осъществяваме услуги за сертификация на продукти и системи за управление., контрол, периодични инспекции, надзор над промишлено производство, сертификация на заварчици, одобрения на заваръчни процедури, OHS измервания, измервания за заземяване, оценки за съответствие на площадки, устройства по проекти за оборудване по Seveso and Atex, сертификация по руски,украински и китайски стандартиn , и Ndt инспекции.

ПОДХОД НАСОЧЕН
КЪМ КЛИЕНТА

Клиентите на SZUTES представляват причината за компанията да съществува. Следователно, исканията и потребностите на клиентите се възприемат сериозно, и се разглеждат за най-краткото възможно време. Всички процеси свързани с клиентите се управляват ефективно, а клиентите се отнасяме справедливо и равностойно по начин, който да ги направи да се чувстват ценени.

МЕЖДУНАРОДНИ
УСЛУГИ

Наред с нашата мечта, нашата компания се стреми да успее също така извън нашата страна от самия първи ден и е постигнала големи резултати. В продължение на години ние сме работили в Китай, Русия и България в нашите собствени офиси и персонал, и посредством нашите представители в Южна Корея, Украйна и Индия.

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ВАС?

НАШИТЕ УСЛУГИ

Заявка За Сертификат

Вие можете лесно да проверите Вашите сертификати,
които сте получили от нашата компания,
от Заявка за сертификат по-долу

Заявете Сега

Вие можете да направите всички заявки
лесно като се обадите на номер 999 00 9999
или като кликнете на OНЛАЙН ЗАЯВКА.

Референции

Какво Казват Нашите Клиенти за нас

0% Качество
0 Удовлетворен Клиент
0 Завършени Проекти
0 Офиси В Чужбина
0 Офиси В Страната

Новини

Нашите Референции


FR.MED.63 Medical Devices General Terms has been revised on 07.04.2017. Please click here for more detail.

×

Certificate Inquiry

It will be enough to write the first three letters of your company’s name and certificate number in the space beside it in order to inquire the certificate you have obtained from Szutest.

 

You can check the certificate in the scope of Szutest Personnel Certificaiton accreditiaon (EN ISO 17024) by entering the first 3 letters of the name displayed on the certificate and the certificate number.

×

×

Sertifika Sorgulama

Szutest’ten almış olduğunuz sertifikanızı sorgulamak için küçük harfler ile firma isminizin ilk üç harfini ve yanındaki alana da sertifika numaranızı yazmanız yeterlidir.

 

Szutest’ten almış olduğunuz EN ISO 17024 Personel Belgelendirme akreditasyonu kapsamındaki belgenizi isminizin ilk 3 harfini ve sertifika numaranızı girerek sorgulayabilirsiniz.

×

×

×

Запрос сертификата

Достаточно написать первые три буквы имени вашей компании и номер сертификата, чтобы узнать сертификат, который вы получили от Szutest.

 

Вы можете проверить сертификат в рамках лицензии Szutest Аккредитация персонала (EN ISO 17024), введя первые 3 буквы имени, отображаемого в сертификате и номер сертификата.

×

×

Заявка за Сертификат

Ще бъде достатъчно да напишете първите три букви от името на Вашата компания и номер на сертификат в в празното място до него, за да заявите за сертификата, който сте получили от Szutest.

 

Можете да проверите сертификата в обхвата на акредитацията за сертификация на персонала на Szutest (EN ISO 17024) като въведете първите три букви на името отразено на сертификата и номера на сертификата.

×

×

×

×


×
×


×


×